Yeni Yılda Kıdem Tazminatı Ne Olacak?

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

 


GENELGE
1- Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında,
” (5) Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. ”hükmü yer almaktadır.

Muhasebe Programı Firmalar İçin Neden Gereklidir ?

2-pp Muhasebe Nedir;

Muhasebe sisteminde bulunan iki farklı kayıt şekli vardır. ”Tek yönlü kayıt sistemi: Mali olayların bir kısmının muhasebe kayıtlarına gönderen muhasebe kayıt sistemidir. Tek yönlü kayıtı 2. sınıf işletmeler tutar. Çift yönlü kayıt sistemi: İşletmenin yapmış olduğu mali olayların iki taraftan da kayıt alındığı muhasebe kayıt sistemidir. Çift taraflı kayıtı 1. sınıf işletmeler tutmaktadır.

 

Vergi Düzenlemesi Yeni Yılda Başlıyor

otvde_yeni_donem_basliyor_1424695371_6032Yetkililer, alacakların yapılandırılmasına ilişkin yasa dâhilinde 1.7 milyon mükellef yine düzenlenmesi,

Prim İndirimi Sağlayacak Olan Yasa Tasarısı Yürürlüğe Girdi

sgk-meslek-kodlariVergi ve prim affıyla ilgili yasa yürürlüğe girdi. İlgili kurumlar afla ilgili talepleri almaya başladılar. Af talepleri ile bir yandan biriken prim borçları azaltılırken bir yandan da bundan sonra ödenecek olan primlerin miktarında indirime gidilmektedir.

Ceza Oranları Yeni Vergi Düzenlemesi İle Düşüyor

vergi-borcuna-36-ay-taksit-imkani-h1468047703-a1fe7aHükümet, vergi sisteminde  esaslı değişikliklere gidiyor. Yetkililerin yaptığı açıklama ile vergide yapılacak olan değişiklikler şu şekilde;  Geriye dönük inceleme 3 yıla indirilecek tebligat ile değil davet sistemine geçilecek, incelemeler internet üzerinden online takip edilecek, ceza yükü  düşürülecek, pişmanlık ödemesi sistemi başlayacak.

Matrah Artırmak İsteyen Patronları İlgilendiren Maddeler

on-muhasebede-bilinmesi-gerekenler-1Madde 1: Sorumlu olmadığınız lakin çeşitli sebeplerle getiri elde eden kişilerin durumu

2011-2015 yılları arasında elde edilen kazançlarınız var fakat değişik nedenlerle belirtmemişseniz Yasa içerisinde yer alan maddeler gereğince kazanç artırıma imkânınız vardır. Çok küçük bir ödemeyle kendinizi bu konudan mesul sayılmazsınız ve riskten kurtulma fırsatı geldi.

Ortakların Sermaye Taahhüt Borçlarına Haciz Konulabilir

146167682412975286322001228964İcra ve İflas Kanun’da yer alan maddelere göre kişiye ait borç yok ise ticari işlerde beraber olduğunuz kişilerin eğer size ait olan veya size ait olabilecek tüm alacakları üzerine haciz uygulanabilir.

Küçük ve Büyümekte Olan İşletmeleri Rahatlatacak Vergi Yasası Hazırlanıyor

resim_1359387276_2Küçük ve büyümekte olan firmalara yeni vergi düzenlemesi  geliyor. İçeriği hazırlanan ve yürürlüğe girecek olan vergi yasası ile küçük ve orta düzeyde olan firmalar için çok güvenilir bir yasa olacak. Türkiye ekonomisinin lideri olan KOBİ’lerin ödemelerinde problemler ve sorunlar yaşadığı dönemlerde gündeme gelen vergi düzenlemesinin önlem olduğunu belirten yetkililer, vergilerini düzenli olarak ödeyen KOBİ’ler için de “ adil vergi sistemi’ nin” uygulanması gerektiğini söyledi.

İşçiye “Uzaktan Çalışma” Hakkı Geldi

Normal koşullarda işin işyerinde yapılmasının gerekliliği ile beraber, kimi sektör ve mesleklerde ya da işletmelerde uzaktan çalışma yöntemi kullanılabilmektedir. Uzaktan çalışma haftanın belli günlerinde olabileceği gibi, tüm mesainin uzaktan çalışma olarak kabul edilmesi de söz konusu.

İşyerinde Stresli Misiniz?

Çalışanların işyerinde stresli olmasının birçok negatif sonucu bulunmakta. Bunlardan en önemlisi ise iş kazalarına davetiye çıkarması. Peki ülkemizde çalışanların durumu nasıl?

CLOSE
CLOSE