İşçiye “Uzaktan Çalışma” Hakkı Geldi

Normal koşullarda işin işyerinde yapılmasının gerekliliği ile beraber, kimi sektör ve mesleklerde ya da işletmelerde uzaktan çalışma yöntemi kullanılabilmektedir. Uzaktan çalışma haftanın belli günlerinde olabileceği gibi, tüm mesainin uzaktan çalışma olarak kabul edilmesi de söz konusu.

İşyerinde Stresli Misiniz?

Çalışanların işyerinde stresli olmasının birçok negatif sonucu bulunmakta. Bunlardan en önemlisi ise iş kazalarına davetiye çıkarması. Peki ülkemizde çalışanların durumu nasıl?

Sosyal Girişimi Desteklemek Şart

Sosyal girişimler sosyal problemlerle mücadele etmek sebebi ile kurulan ve bu sorunlara karşı yenilikçi çözümler üreten organizasyonlardır. Hedeflerini gerçekleştirmek için finansal sürdürülebilirlikleri bakımından piyasa mekanizması içerisinde bulunurlar. Kar amaçlı bir şirket gibi davranarak girişim faaliyetleri aracılığı ile kar elde eder, elde ettiği bu karın tamamını ise sosyal amaca dönük olarak kullanırlar.

Engelli Çalıştırana Ücret Desteği

Eğer işyerinizde belirli rakamda engelli çalışan bulunuyorsa ve korumalı işyeri belgesi mevcutsa çalışan başına ortalama 700 TL ücret desteğinden faydalanmanız mümkün…

Kur Farkları ve KDV Uygulaması

Ticari hayatı çok etkileyen hususlardan birisi de vergi unsurudur. Zaten bu sebepten dolayı Anayasamızda, “vergi kanunla konulur ve kaldırılır” hükmüne yer verilmiştir. Uygulamada ise kimi zaman ikincil mevzuatla adeta verginin belirlendiği ya da vergiye tabi olması gereken bir halin vergi dışı bırakılabildiği gözlemlenmektedir.

İşçi İstirahat Raporunu Nasıl Almalı

Tek hekimde rapor süresi 10 gün
İşçiler tarafından alınan istirahat raporlarında dikkat edilmesinde fayda olan iki husus bulunmakta. İlk olarak raporun nereden alındığı, ikinci husus ise raporda belirtilen istirahatin süresi.

Evlat Edinen Memura da İzin Var

Şubat ayında yayınlanan torba yasa ile birlikte gerek devlet memuru ve gerekse çalışanlar için doğum sebebiyle bazı yeni haklar getirildi. Doğum ve evlat edinildikten sonrası için verilerin hakların nasıl kullanılacağı netleşti. Yalnızca doğum yapan kadın değil evlat edinen memurların da analık izni, yarım çalışma ve ücretsiz hakkı bulunuyor.

Maaşlarında Sınır 5 Kişiye İndi

İşçi Maaşlarında 10 Kişi Sınırı 5 Kişiye İnmesi İçin Düzenlemede Geri Sayım Başladı

Muhtaç Çalıştırana Destek Geliyor

Esasen yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin desteklenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için projeler oluşturulması son derece önemli.

Vakıflarda Eğitim Desteği

Vakıflar Primsiz Ödemelerde Tamamlayıcı Hizmet Verir